el tipus de plàstic utilitzant el dels portafolis i veig que tinc un resultat vastant acceptable,